csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Satiterapie

SATITERAPIE - na osobu zaměřená integrativní psychoterapie

Satiterapie je léčba všímáním si skutečně probíhajících procesů prožívání, které se vyskytují mimo dosah slov. Je to psychoterapie integrující techniky psychodramatu, pohybového a výtvarného vyjadřování pro zvnějšnění prožívání s postupy zaměřenými introspektivně za účelem získání osvobozujícího vhledu do životně důležitých souvislostí. Cíle satiterapeutického poradenství a léčby jsou vždy určovány svobodným rozhodnutím klienta tak, aby odpovídaly etickým principům zaručujícím spokojenost a bezúhonné štěstí. Řešení problémů a potíží jde v satiterapii ruku v ruce s vytvářením bezpečného osobního zázemí a s kultivováním konkrétních dovedností pro kompetentní zvládání života.

Nabízím individuální výcvik v satiterapii

V současné době je ve výcviku pět frekventantů. Více informací najdete zde.

Doporučuji následující odkazy z oblasi satiterapie