csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Psychoterapie a poradenství

Každý potřebuje občas pomoci, když

  • se přihodí závažná událost v okolí
  • chce změnit nevyhovující vztahy
  • nevysvětlitelně přichází úzkost
  • je strach nepřiměřený situaci
  • se vytratí radost ze života
  • dlouhodobě trpí stresem
  • chce žít šťastněji

Základem našich setkání je vztah založený na důvěře a bezpečí. V takové atmosféře je možné mluvit o tom, co vás trápí a hledat jiná řešení. Nová řešení si můžete při setkání vyzkoušet „na nečisto.“

Lidské tělo je moudré a dokáže nás informovat o tom, zda jednáme dobře nebo špatně. Umí nás upozornit na to, které vztahy a situace jsou prospěšné a které ne. V naší společné práci tedy nezůstaneme jen na úrovni slov, ale budeme si také všímat, co se odehrává ve vašem těle. Aby byly prožitky zřetelnější můžeme využít kromě práce s tělem také hraní rolí, imaginaci, práci se sny, arteterapeutické postupy apod.

Pro páry a rodiny nabízím vyjasnění současné situace v nekonfliktním prostředí. Pomohu vám se změnu nefunkční komunikace, aby se opět objevila možnost vzájemné dohody a porozumění. Při rozchodu partnerů či při rozpadu rodiny zprostředkuji mediaci ohledně uspořádání dalšího života (péče o dítě, finanční a majetkové vyrovnání).

Nabízím individuální a párovou psychoterapii.


Napište, pokud máte zájem, ozvu se dle svých možností přes sms

Cena za 50 minut individuální konzultace 1500,- Kč
Cena za 60 minut párové konzultace 2000,- Kč