csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Kurzy

Tělesně zakotvené prožívání – Focusing I.

FocusingTělesně zakotvené prožívání je léčivý proces, v němž dokážeme odhalit významy svého prožívání za pomoci moudrosti těla. Focusing je technika, která umožňuje rozvinout tělesně zakotvené prožívání. Během nácviku focusingu se objevují ohniska prožívání na tělesné úrovni a postupně se získává dovednost zachycovat jejich význam ve smysluplných slovech. Dobře nacvičený focusing pomáhá porozumět tomu nevědomému, co ovlivňuje naše rozhodování a jednání. Jeho pomocí si dovedeme ošetřit nepříjemné situace, nad nimiž bychom se rozčilovali, které bychom si vyčítali apod.

Lidem v pomáhajících profesích navíc umožňuje zpřesňovat empatické porozumění. Je základem pro zvládání vlastních emocí i emocí u svých klientů, pacientů, studentů a žáků. Kurz zprostředkuje ucelenou metodu v rámci satiterapeutického čtvera zakotvení.

Kurz obsahuje 16 hodin výcviku a 4 hodin výuky, maximální počet účastníků 22.

Kurz je akreditován pro klinické psychology u AKP (12 kreditů)


Lektoři: PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D., MUDr. Helena Hájková
Doba: Červnový kurz 2023 JE ZRUŠEN

Organizace kurzu: PhDr. Ing.Karel Hájek, Ph.D.
E-mail: focusing(at)karelhajek(dot)org
Telefon: +420 776 590 936