csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Profesní životopis

Pregraduální studium

 • v roce 1989 státní zkouška na ČVUT FEL Praha obor elektroenergetika
 • v roce 1995 státní zkouška na FF UK Praha obor psychologie

Postgraduální studium

 • v roce 2001 udělení titulu doktor Ph.D. a PhDr.

Uzavřené psychoterapeutické vzdělání

 • v roce 1994 certifikát rogersovské psychoterapie (Person Centred Approach)
 • v roce 1994 certifikát satiterapie
 • v roce 1997 akreditace manželského a rodinného poradce 

Přehled pedagogického působení na VŠ

 • 2008, 2009 odborný asistent na Ústavu psychologie LF MU Brno
 • od 2005 do 2009 člen oborové rady pro Klinickou psychologii na FF UK Praha
 • od 2003 školitel doktorandů
 • od 2003 do 2009 člen oborové rady pro Lékařskou psychologii a psychopatologii na 1. LF UK Praha
 • 2003 sebezkušenostní seminář na MF UK Praha
 • od 2002 do 2008 vedoucí oddělení lékařské psychologie na Ústavu humanitních studií v lékařství 1.LF UK Praha
 • od 1995 do 2008 odborný asistent na Ústavu pro humanitní studia v lékařství při 1. LF UK Praha
 • od 1995 do 1997 práce na grantovém projektu GAČR č. 406/95/1329 v Psychologickém ústavu FF MU Brno, který se týkal sociální reprezentace lidských práv a konkretizace osobních hodnotových systémů

Další praxe v oboru psychologie a psychoterapie

 • od 2018 do 2020 supervize managementu TyfloCentrum Brno, o.p.s.
 • 2018, 2019 supervize ÚMČ Brno - Bystrc, tým sociálního odboru
 • od 2018 supervize ÚMČ Brno - Královo pole, tým sociálního odboru
 • od 2017 do 2022 supervize Diecézní charita Brno, tým služby CELUZ
 • 2017, 2018 supervize Bílý kruh bezpečí, z.s. regionální pobočka Brno
 • 2016, 2017 supervize terapeutů ze SPONDEA, o.p.s.
 • 2015, 2016 manažerská supervize Ratolest Brno
 • 2015, 2016 supervize učitelů ZŠ Kociánka
 • od 2015 trenér individuálního výcviku v satiterapii
 • od 2015 do 2022 supervize Centrum vzdělávání všem, Brno Bosonohy
 • od 2014 do 2022 supervize týmu Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
 • od 2014 do 0221 manažerská supervize Denní a týdenní stacionář Jihlava
 • od 2014 do 2019 manažerská supervize Centrum Kociánka Brno
 • od 2014 do 2019 manažerská supervize Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
 • 2013, 2014 manažerská supervize ÚSP Nové Syrovice, p.o.
 • 2013, 2014 supervize Centrum pro rodinu a sociální péči Brno v projektu Trojlístek
 • od 2012 manažerská supervize Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.
 • 2012,2013 Podané ruce, o.s. (Drogové služby ve vězení a následná péče, Brno)
 • od 2011 do 2015 supervize DROM
 • od 2011 kouč firmy Origami Training s.r.o.
 • od 2010 do 2014 supervize týmu Pavlač, Ratolest Brno
 • od 2010 do 2015 supervize Centra denních služeb pro neslyšící Brno
 • 2010, 2011 supervize Lotos Brno, o.s.
 • od 2010 do 2013 supervize Step by step ČR, o.s. v projektu „Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám v tzv. romských školách“
 • od 2009 do 2011 supervize v organizacích Centrum sociálních služeb Brno p. o.
 • 2009, 2010 kouč firmy A.T.A.P.CZ s.r.o.
 • od 2009 do 2012 supervize A-kluby České republiky o.p.s., Agapo o.s.
 • 2008, 2007 lektor „Psychoterapeutické minimum“ postgraduálního vzdělávání lékařů IPVZ
 • 2007 lektor kurzu "Práce s emocemi" v postgraduálním vzdělávání lékařů IPVZ
 • 2007 lektor kursu J. Vodňanské
 • 2003 školení vedoucích týmů PIP Policie ČR
 • od 2003 do 2009 lektor kursů školícího centra Fokus Praha – TVS
 • 2001, 2002 supervize v programu Pět P, OS „Na Vyšším Hrádku“ Brandýs n. L.
 • od 1.10. 1998 soukromá praxe psychologické poradenství a diagnostika
 • od 1997 lektor výcvikových kursů Tělesně zakotvené prožívání - focusing I. a Interpersonální kotvení - focusing II. Atelieru satiterapie
 • 1996 až 1999 lektor kursu Od nadšení k profesionalitě, který byl zaměřen na výcvik odborníků v sociální sféře; organizován nadací Hestia
 • od 1996 do 2010 vedoucí tříletého psychoterapeutického výcviku Ateliéru satiterapie
 • 1996, 1997 lektor přípravy uchazečů o studium sociální práce Institutu Alice Masarykové
 • od 1995 do 1998 psychoterapeut a poradce v Psychologické a psychoterapeutické poradně 1. LF UK Praha
 • od 1995 do 1998 psychoterapeut a poradce v Poradně pro rodinu manželství a mezilidské vztahy Magistrátu hl. m. Prahy
 • od 1995 do 1997 lektor výcvikového kursu Tělesně zakotvené prožívání - focusing Institutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství IPIPAPP Olomouc
 • od července 1994 do 2010 lektor výcvikových kursů Atelieru Satiterapie 

Členství v odborných společnostech

 • Česká psychoterapeutická společnost ČLS J. E. Purkyně.
 • od 1995 do 2008 Asociace manželských a rodinných poradců ČR.