csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Publikační činnost

Knihy a skripta

 • Hájek, K. (2012): Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha, Portál | ukázky a možnost koupě přes heureka.cz
 • Nemcova, M., Hajek, K. (2009): Introduction to Satitherapy. Atelier of Satitherapy, Lulu.com | more...
 • Hájek, K. (2002): Tělesně zakotvené prožívání. Praha, Karolinum | koupit
 • Hájek, K. (2002): Satiterapeutické kotvení ve skutečnosti. Praha, Atelier Satiterapie |  prolistovat náhled

Kapitoly v učebnicích

 • Hájek, K. (2007): Psychosomatické přístupy léčení strachu a úzkosti.IN: Vymětal J. a kol.: Speciální psychoterapie, 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha, Grada Publishing, 219-259.
 • Hájek, K. (2004): Psychoterapeutická změna osobnosti a její zjišťování.IN: Vymětal J.a kol.: Obecná psychoterapie, 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha, Grada Publishing, 47-65

Články věnované psychoterapii a osobnostnímu růstu

 • Hájek, K., Benda, J. (2008): Podmíněné vznikání - Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy, Psychoterapie 3-4, 2. ročník, FSS MU Brno, 151-160. Původní nepublikovaná verze pro satiterapeuty. 
 • Hájek, K. (2005): Psychoterapie a Buddhovo učení. Dingir, časopis o současné náboženské scéně, 3/2005, 8. Ročník, Praha, Dingir, 96-98.
 • Hájek, K. (2004): Focusing als körperliche Wirklichsverankerung. Person 1/2004, 8. Ročník, Vídeň, Facultas Universitätsverlag, 21-29.
 • Hájek, K. (2000): Personifizieren psychopathologischen Erlebens im Rahmen der klientenzentrierten Psychotherapie. Speierer, G.-R. (Hrsg.) : Neue Ergebnisse der ambulanten und stationären Gesprächspsychotherapie, Köln, GwG Verlag, 131-143.
 • Hájek, K. (1999): Nesnažte se soustředit. Psychologie dnes 11/99, 5.ročník, Praha, Portál, 18-19.
 • Hájek, K. (1999): Kultivace dobrotivosti. Psychologie dnes 10/99, 5.ročník, Praha, Portál, 14-16.
 • Hájek, K. (1999): Cesta od stresu ke klidu. Psychologie dnes 9/99, 5.ročník, Praha, Portál, 18-19.
 • Hájek, K. (1999): Moudrost těla pomáhá porozumět problematickým situacím. Psychologie dnes 7/99, 5. ročník, Praha, Portál, 16-18.
 • Hájek, K. (1999): Čtvero kotvení aneb Kde hledat životní rovnováhu. Psychologie dnes 6/99, 5.ročník, Praha, Portál, 14-16.
 • Hájek, K. (1998): Satiterapie a krocení démonů. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 34, Hradec Králové, 25-32.
 • Hájek, K. (1996): Focusing není psychoterapeutická technika, ale technika pro psychoterapeuty!. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 25, Hradec Králové, 35-40.
 • Hájek, K. (1995): Terapeutický vztah 'na hromádce'. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 22, Hradec Králové, 23-24.
 • Hájek, K. (1995): Jak psychoterapeut vidí psychické procesy. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 19, Hradec Králové, 21-29.
 • Hájek, K. (1993): Tělesně zakotevené prožívání - focusing. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 14, Hradec Králové, 25-30.

Vědecké publikace

 • Hájek, K. (2002): Výzkum tělesně zakotveného prožívání. Čermák, I. & Miovský, M. (ed.): Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí 1., Tišnov, SCAN, 101-109.
 • Hájek, K. (2001): Role porozumění tělesnému prožívání v práci a duševní hygieně psychoterapeuta.. Disertační práce, Praha, FF UK Praha.
 • Hájek, K. (2000): Využití kvalitativních metod při výzkumu prožívání. Čermák, I. & Miovský, M. : Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí, Brno, Boskovice, Nakladatelství Albert, 98 - 105.
 • Hájek, K. (1995): Koncepce vedení seminářů psychoterapie na 1. LF UK. Diplomová práce, Praha, FF UK, katedra psychologie.

Recenze

 • Prünte, Th.: Jak mi dneska je? 44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení. Praha: Portál. 2019, in PSYCHOTERAPIE, 13(1), MU Brno, 2019
 • Zimbardo, Ph. & Coulombová, N. D.: Odpojený muž: Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Praha: Grada Publishing, a.s. 2017, in PSYCHOTERAPIE 2017/3, MU Brno, 2017 zde k přečtení
 • Vybíral, Z.: Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Praha: Portál, s.r.o., 2016, in PSYCHOTERAPIE 2017/1, MU Brno, 2017
 • Sannwald, R., Schukte-Markwor, M., Resch, F. (ed.).: Psychoterapeutické dovednosti, Emitos, Brno, 2015 in PSYCHOTERAPIE 2016/1, MU Brno, 2016
 • Lehofer, M. a Stuppack, Ch.(ed.): Depressionstherapie. Farmmakotherapie. Psychotherapie. Sociotherapie. Doplňková terapie., Stuttgart, Georg Thieme Verlag KG 2005 in Časopis lékařů českých, 145, č. 11, 2006, s. 840
 • Rainer Sachse: Psychologische Psychotherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrangungen, Göttingen, Hogrefe Verlag 2006in Časopis lékařů českých, 145, č. 6, 2006, s.431
 • Gendlin, T. E. : Focusing. Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Portál, Praha, 2003 in KONFRONTACE; časopis pro psychoterapii, 56., 2., 15. ročník., Hradec Králové, 2004, s. 98.
 • Jan Vymětal : Lékařská psychologie. Portál, Praha, 2003 in Časopis lékařů českých, 142, č. 5, 2003, s. 302
 • David Newble & Robert Cannon: Lehren und Vortragen in der Medizin, Verlag Hans Huber, Bern, Götingen, Toronto, Seatle, 2001in Časopis lékařů českých, 141, č. 7, 2002, s. 222
 • Beatrice Vogt: Skill and Trust. The Tovil Healing Ritual of Sri Lanka as Culture-Specific Psychotherapy. VU University Press, Amsterdam, 1999, in KONFRONTACE; časopis pro psychoterapii, 3., 11., Hradec Králové, 2000, s. 157
 • Sachse, R. : Lehrbuch der Gesprächspsychotherapie. Göttingen; Bern; Toronto; Seattle, Hogrefe-Verlag 1999 in KONFRONTACE; časopis pro psychoterapii, 3., 11., Hradec Králové, 2000, s. 158
 • Stipsits, R.: Gegenlicht. Studien zum Werk von Carl R. Rogers, Wien, WUV-Univ.-Verlag, 1999 in Psychologie dnes, 4/6, Praha, 1999, s. 27
 • Esser U., Pabst H., Speierer G.-W. (Eds.): The Power of the Person-Centred-Approach, (New Challenges - Perspektives - Answers).Köln, GwG-Verlag, 1996 in Československá psychologie, 4/99, Praha, 1999 s. 383
 • Hächer, H., Stap K. H. (Hrsg.): Dorsch Psychologisches Wörtebuch, 13. Aufl., Bern, Verlag Hans Huber 1998 in Československá psychologie, 1998, XLII.,6., s.581