csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Kurzy

Individuální psychoterapeutický výcvik v satiterapii


Kurzy focusingu:


Kurzy satiterapie:

pouze pro absolventy tříletých výcvikových komunit připravujeme:


Kurzy pro pomáhající profese

Nabízím kurzy pro profesní skupiny sociálních pracovníků, lékařů, psychologů, psychoterapeutů, jejichž náplní je efektní práce s klienty a pacienty. Kurzy teoreticky vycházejí z publikace Hájek K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese. Portál 2007 a tématicky se týkají:

  • navázání úspěšné spolupráce s klienty
  • komunikačních dovedností
  • zvládání emocí
  • pomoci v problematických situacích

Kurzy jsou vhodné pro organizace zaměřené na vzdělávání profesionálů v pomáhajících profesích. Rozsah kurzu závisí na domluvě.