csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Kurzy

Interpersonální kotvení - Focusing II.

Interpersonální focusingOsoba, která dokáže jednat ze zakotvení ve vlastní tělesné skutečnosti je schopna najít fokus prožívání i ve sdílené skutečnosti interpersonální. Kromě fokusu v těle a hledání prožívaného významu si začneme všímat interpersonálního ohniska, které obsahuje významy sdílené. Porozumí tak základním principům, na nichž se zakládají naše vztahy. Taková dovednost je dobře využitelná nejen v profesních pomáhajících vztazích, ale především ve vztazích osobních.

Kurz obsahuje 16 hodin výcviku a 4 hodin výuky, maximální počet účastníků 22.

Kurz je akreditován pro klinické psychology u AKP (12 kreditů)


Lektoři: PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D., MUDr. Helena Hájková
Doba: 2. 11. (od 13:00) až 4. 11. 2018 (do 13:00)

Místo: Brno
Kurzovné: 3800,- Kč

Organizace kurzu: PhDr. Ing.Karel Hájek, Ph.D.
E-mail: focusing(at)karelhajek(dot)org
Telefon: +420 776 590 936