csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Kurzy

Krocení démonů v satiterapii

Krocení démonůPatologický strach, úzkost, panické stavy se výrazně projevují jak na úrovni mysli, tak v těle. Jde o výrazně nepříjemné prožívání, jehož se pacient nemůže zbavit svou vůle. Toto prožívání ovládá i pacientovo jednání např. kompulzivní, zkratkovité jednání. Proto je takové prožívání doprovázeno pocity bezmoci a opakování těchto stavů zesiluje bezvýchodnost situace. Psychologický komplex prožívání, který svírá, vyčítá, znepříjemňuje a souží, se chová podobně jako duchové, démoni, rarachové, ďáblové z různých pohádek, bájí a mýtů. S takovými bytostmi jsme se odmalička setkávali v imaginárních světech vyprávění, ale nikdy jsme je nehledali ve svém prožívání.
Kurz seznamuje v postupných krocích s psychoterapeutickou techniku, která využívá personifikaci komplexů strachu a úzkosti. Při jejím použití vytváří psychoterapeut vhodné podmínky pro to, aby
1) byl u pacienta vyvolán určitý komplex prožívání strachu,
2) pacient jasně rozlišil druh prožívání tohoto komplexu a nazval jej personifikujícím pojmenováním,
3) se pacient naučil zvládat tuto entitu prožívání tak, že ho již nebude ovlivňovat, ovládat.
Kurz obsahuje sebezkušenost, výcvik v psychoterapeutických dovednostech a teorii.

Kurz obsahuje 18 hodin výcviku a 4 hodin výuky, maximální počet účastníků 22.

Kurz je akreditován pro klinické psychology u AKP (12 kreditů)


Lektoři: PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D., MUDr. Helena Hájková
Doba: Termín kurzu se posouvá až na listopad 2021

Místo: Brno
Kurzovné: 4440,- Kč (platba převodem) 4500,- (hotově na místě).

Organizace kurzu: PhDr. Ing.Karel Hájek, Ph.D.
E-mail: focusing(at)karelhajek(dot)org
Telefon: +420 776 590 936