csen

Všímavost otevírá cestu k moudrosti.    Dovednost a důvěra

Supervize

Individuální supervize

Pracujete v pomáhající profesi a chcete službu svým klientům či pacientům zefektivnit? Hledáte větší porozumění pro to, co se během vaší práce odehravá v pomáhajícím vztahu? Zvyšte své profesní kompetence v individuální supervizi.


Metodická skupinová supervize

Sdílíte v týmu pracovní kauzy intervizním způsobem? Posuňte profesionalizaci týmu v péči o uživatele vašich služeb dál. Přizvěte supervizora, který vaše sdílení povede, pojmenuje důležitá témata v pomáhajícím vztahu, přidá svůj pohled a potřebnou teorii.


Supervize pracovních týmů

Pracujete v týmu a i když všichni jdete za společným cílem, máte problémy se dohodnout? Chcete sladit zájmy vašeho týmu se zájmy ostatních částí organizace? Někdy je obtížné problémy pojmenovat a konfrontace nejdou vyjasnit? Dohodněte se na spolupráci se supervizorem nezávislým na vaši organizaci, který vytvoří prostředí obnovené důvěry. Dokáže zprostředkovat komunikaci, pojmenovat základní témata a pomůže najít řešení.


Manažerská supervize

Vaše organizace se rozrostla a začínáte mít problémy s jejím řízením? Uvažujete nad tím, jakou by měla mít novou strukturu? Cítíte se v tlaku a nejste spokojeni se svou komunikací s týmy v organizaci? Konkrétní zaměstnanci vám dokáží znepříjemnit váš pracovní den? Nebuďte ve své vedoucí úloze sami, spojte se s nezávislým supervizorem.


Individuální podpora osobního a profesního růstu

Pracujete jako lékař(ka), zdravotník, sociální pracovník, učitel(ka), psycholog či psychoterapeut a zjišťujete, že váš život přeci jen neběží, jak by měl? Není divu! Vybrali jste si profesi, ve které musíte zvládat různé emočně náročné situace. Začínáte být nespokojeni sami se sebou a když se přidají další "normální" problémy doma, je toho nad hlavu. Chcete to změnit? Udělejte to. Společně najdeme způsoby, jak zvládat váš osobní a profesní život lépe a šťastněji.